درب اسلایدینگ هریش
مشخصات اپراتور های درب های اتوماتیک کشویی هریش سری HSL HSF
ماکزیمم وزن قابل حمل درب بر حسب کیلوگرم 150 260
حداکثر عرض باز شو درب برحسب سانتیمتر 240 300
حداکثر سرعت باز شدن درب بر حسب متر بر ثانیه 0.8 1
حداکثر سرعت بسته شدن درب بر حسب متر بر ثانیه 0.7 0.9
حداکثر زمان باز ماندن زمانیکه در اثر تحریک چشم درب باز میشود(ثانیه) 240 240
حداکثر زمان باز ماندن زمانیکه در اثر تحریک ریموت درب باز میشود(ثانیه) 240 240
میزان عملکرد با باتری پیش فرض - 300
محدوده دمای مجاز بر حسب درجه سانتیگراد 70+ 15- 70+ 15-
حداکثر توان مصرفی برد کنترل در حالت آماده به کار بر حسب وات 1.5 2
تغذیه ورودی سیستم 230VAC/50HZ 230VAC/50HZ

قابلیت های درب های کشویی