درب ریولوینگ هریش
مشخصات اپراتور های درب های اتوماتیک گردان هریش سری HRL HRF
ماکزيمم وزن قابل حمل درب بر حسب کيلوگرم 300 500
حداکثر قطر درب برحسب سانتيمتر 300 420
حداکثر سرعت چرخش درب بر حسب متر بر ثانیه 0.8 1
حداکثر تعداد باله 4 4
حداکثر تعداد نفر در هر قسمت در مورد درهای 3 باله 2 4
حداکثر تعداد نفر در هرقسمت در مورد درهای 4 باله 2 3
حداکثر دهانه ورودی درهای 3باله بر حسب سانتیمتر 160 220
حداکثر دهانه ورودی درهای 4باله بر حسب سانتیمتر 200 290
محدوده دماي مجاز بر حسب درجه سانتيگراد 70+ 15- 70+ 15-
حداکثر توان مصرفي برد کنترل در حالت آماده به کار بر حسب وات 1.5 2
تغذيه ورودي سيستم 230VAC/50HZ 230VAC/50HZ

قابلیت های درب های گردان