درب کرو هریش
مشخصات اپراتور های درب های اتوماتیک گرد هریش سری HCL HCF
ماکزيمم وزن قابل حمل درب بر حسب کيلوگرم 150 260
حداکثر قطر درب برحسب سانتيمتر 300 420
حداکثر سرعت باز شدن درب بر حسب متر بر ثانيه 0.8 1
حداکثر سرعت بسته شدن درب بر حسب متر بر ثانيه 0.7 0.9
حداکثر زمان باز ماندن زمانيکه در اثر تحريک چشم درب باز ميشود(ثانیه) 240 240
حداکثر زمان باز ماندن زمانيکه در اثر تحريک ريموت درب باز ميشود(ثانيه) 240 240
ميزان عملکرد با باتري پيش فرض - 300
محدوده دماي مجاز بر حسب درجه سانتيگراد 70+ 15- 70+ 15-
حداکثر توان مصرفي برد کنترل در حالت آماده به کار بر حسب وات 1.5 2
تغذيه ورودي سيستم 230VAC/50HZ 230VAC/50HZ

قابلیت های درب های گرد